Nyhet

East 1

Vi har fått i uppdrag av Aspelin Ramm att bygga om SKF:s gamla huvudkontor som uppfördes 1965.

Projektet innebär en omfattande renovering av fastigheten samt förberedelse för framtida påbyggnad.