Affärs-
utveckling

K21 bedriver affärsutveckling i egen regi, åt kunder och genom olika samarbetsformer. Vi engagerar oss gärna i ett tidigt skede där vi har möjlighet att bidra med hög teknisk kompetens och engagemang för att hitta nya affärsmöjligheter. För oss är det viktigt att lära känna våra kunder, förstå verksamheten, behovet och prioriteringar. Som ett heltäckande byggbolag erbjuder vi ett stort omhändertagande där vi som partner tar ansvar för hela kedjan och erbjuder trygghet genom hela processen.

Vi identifierar nya affärsmöjligheter

Vårt erbjudande inkluderar en stor bredd av specialistkompetenser som gör det möjligt att ansvara över varje del, från grundlig och detaljerad projektering till löpande underhåll och fortsatt utveckling. Vi engagerar oss gärna tidigt och berättar om vår syn på projektet, förklarar våra processer och visar hur vi har löst liknande uppdrag tidigare. Utifrån det presenterar vi vilka förslag vi ser framför oss. Vi har alltid en ödmjuk inställning för behovet och bygger en djup förståelse för affären.

Ansvar över hela kedjan

Vi hjälper våra kunder med alla administrativa detaljer och dokumenteringar. Inom K21 har vi allt från kalkyl, inköp, ekonomi, projekt, entreprenad, service och ROT samlat i en och samma organisation. Det underlättar processen för våra kunder och kräver bara en kontakt med tydliga kontaktvägar och snabba beslut. Genom ett nära samarbete med alla inblandade säkerställer vi hög kvalitet och rätt kompetens, vid rätt tillfälle på rätt plats. Som ansvariga över hela kedjan sköter vi all kommunikation och koordinering mellan alla inblandade parter.

Trygghet genom hela processen

Våra insatser ska alltid vara värdeskapande och utgå från ett tydligt kundperspektiv. Byggprojekt innebär en stor kapitalinsats där finansiella och arkitektoniska värden står på spel. Därför ser vi till att alla som arbetar med oss – anställda, konsulter och leverantörer – använder sin samlade kompetens för att vara vägledande genom hela byggprocessen. Vårt arbetssätt präglas av beprövade system, nyanserade riskanalyser, hög kostnadseffektivitet och en stark vilja att göra rätt från början. Det säkerställer en trygg process och att vi alltid håller vad vi lovar.

Konkurrenskraftig kapacitet

Vi har en stark passion för att ta oss an kreativa utmaningar med komplexa projekt. Genom åren har vi genomfört ett flertal utmaningar med fantastiska resultat som vi känner stolthet över. I ett nära samarbete med vårt kontaktnät av arkitekter och konsulter adderar vi ytterligare hög teknisk kompetens samt värdefulla perspektiv och aspekter som ger oss en stor kapacitet och konkurrenskraft på marknaden.

Vill du veta mer?