Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av K21 och en viktig värdegrund hos alla våra medarbetare. Det är ett område som inkluderas i vår affärsstrategi och alla våra val av lösningar i våra uppdrag. Vi utforskar ständigt nya möjligheter till att utveckla ledningssystem, fortsätta miljöcertifiera verksamheten och hitta nya lösningar för att bli ännu bättre.

Fokus på hållbara lösningar och långsiktighet

Genom att samarbeta med arkitekter och konsulter tar vi del av nya tekniska metoder, kompetenser och idéer. Vi arbetar löpande med att vidareutbilda våra medarbetare och hålla oss uppdaterade inom det senaste i byggbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv. Med vår samlade kompetens inom organisationen säkerställer vi högkvalitativa leveranser med fokus på hållbara lösningar och långsiktighet.

Vi arbetar med de vanligaste förekommande certifieringssystemen för byggindustrin som används på den svenska marknaden. Vi har dessutom vunnit pris för “Årets miljöbyggnad” och blivit svenska mästare i hållbarhet två gånger.

Vi tar ett stort socialt ansvarstagande och arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan, effektivisera energiförbrukningen och öka den ekonomiska hållbarheten i alla våra uppdrag.