Vårt erbjudande

K21 är ett heltäckande
byggbolag

K21 är ett heltäckande byggbolag med samlad expertkompetens för att underlätta och skapa trygghet genom hela processen. Vi är verksamma inom kommersiellt, bostäder, samhällsfastigheter, industri och lager samt ramavtal. Vår bredd av specialistkompetenser gör att vi har kapacitet att ta oss an alla uppdrag inom byggsektorn i västra Sverige.

Vill du veta mer?