Bostäder

Vi bygger bostäder med fokus på långsiktighet, hållbarhet och att det ska vara en naturlig plats att leva och bo på. K21 har gedigen erfarenhet och hög teknisk kompetens av nyproduktion, ombyggnation och förvaltning av funktionella samt trivsamma bostäder.

Samarbete för bästa resultat

Vi är gärna med från ett tidigt skede i projekteringsfasen för att i nära samarbete med kund och brukare utforma samt utveckla projektet tillsammans. Med vår heltäckande kapacitet erbjuder vi möjlighet att ansvara över hela kedjan – från idé till förvaltning och underhåll av bostäder. Vi arbetar även med samverkan och partnering där vi kan bidra med kompetens och resurser för att uppnå projektets mål gemensamt.

Ombyggnation, renovering och uppgradering

Vi tar även tillvara på befintliga bostäder genom ombyggnationer för att rusta upp och förlänga deras livslängd. Genom vårt erbjudande av tjänster inom ROT och service förvaltar, underhåller, utvecklar och säkerställer vi bostäders kvalitet för att öka hyresgästernas livskvalitet. Här har vi kapacitet att ta oss an alla storlekar av projekt och avtal med en stabil eftermarknad. Med vår tekniska kompetens och nära samarbeten väljer vi lösningar som långsiktigt optimerar bostäderna för framtiden med ett tydligt kundperspektiv och hänsyn till kvarboende.

Vi utforskar nya hållbara lösningar

Hållbarhet är en viktig grund i vilka vi är och hur vi arbetar långsiktigt. Vi utforskar ständigt nya möjligheter och tar till oss av vårt kontaktnäts värdefulla kompetens inom området. Det säkerställer att vi ständigt väljer långsiktiga och hållbara lösningar baserade på hög teknisk kompetens i varje uppdrag.

Vill du veta mer?