Nyhet

Eftertraktade kontorslokaler i “Brygghuset” på Lindholmen.

I början av 2018 förväntas det stå klart, sexvåningshuset som kommer gå under namnet “Brygghuset” och som uppförs på en av de sista tomterna som finns kvar på Lindholmen.

Brygghuset kommer att bli ett värdefullt tillskott till kontorsmarknaden i Göteborg, eftersom det idag råder väldigt stor efterfrågan på centrala kontorslokaler. Huset kommer att rymma tre hyresgäster och omfatta ungefär 7 000 kvadratmeter kontor och garage.

Huset skall certifieras som miljöbyggnad guld och därför ställs det höga miljömässiga krav på projektet.

Beställare: Husvärden
Totalentreprenör K21
Arkitekt: Peter Erséus