Nyhet

Fasadrenovering i Hjällbo

Vi har fått privilegiet att genomföra projekt Bondegärdet för Bostads AB Poseidon.

Objektet ligger inom fastigheten Göteborg Hjällbo 9:4 och består av 14 huskroppar, vilka byggdes i slutet av 60-talet. Husen är mellan 3–4 våningar höga och inrymmer ca 400 lägenheter. Fasaderna består av sandwichelement med ytskikt av dansk sjösten.

Entreprenaden innefattar bland annat byte av fönster samt sanering och omfogning mellan fasadelement. Samtliga fasader ska målas om efter att befintlig färg avlägsnats.

Projektet pågår mellan 2023-2025.