Nyhet

Grundlig ROT-renovering i Askim

På uppdrag av Stena Fastigheter inleddes i maj 2019 ROT-renoveringen av flerbostadshusen på Nergårdsvägen 25-41 och Pilegården 1a-1g som består av hyresrätter samt av kommersiella verksamheter i entréplan.

Arbetet omfattade 169 lägenheter och bestod av ventilationsåtgärder, FTX, fasadrenovering, murning och 110 nya balkonger samt nya fläktrum på tak. Dessutom lades ny papp och plåtbeslagning på yttertak. Renoveringen pågick i 17 månader.

Vår roll var som totalentreprenör och samarbete med hyresgästerna fungerade utmärkt, bland annat genomfördes det en gemensam grillning med oss, alla hyresgäster och Stena Fastigheter.