Nyhet

Modernisering av Renovas anläggning i Sävenäs

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning genom avfallsförbränning.
Nyligen fick vi förtroendet att modernisera anläggningen för att möjliggöra minskade utsläpp av kväveoxider och lustgas.

Entreprenaden omfattar byggnation av rörstöd och plattformar för att kunna installera ny utrustning för rökgasrening.
Utöver detta ska lokaler i anslutning till rökgasreningen anpassas.

Projektet beräknas vara färdigställt våren 2023.