Nyhet

Östra Sjukhuset

Vi har fått entreprenaden för Centralkliniken på Östra Sjukhuset. Ett schaktläge mellan plan 98 och plan 09, som tidigare använts för automatiskt transportsystem, ska rivas och rum iordningsställas till miljörum med ny sop- och tvättsug samt rum för teknisk försörjning. Entreprenaden omfattar installation av kanalisations- och el/telesystem, gas, kyla, ventilation och byggnadsarbeten i och kring befintliga miljörum.