Nyhet

Östra Sjukhuset

På Östra Sjukhuset fortsätter vi med Etapp 1 av en ny vårdbyggnad – Förlossning och Neonatal på uppdrag av Västfastigheter. Till semestern är vi till stor del färdiga med våra markarbeten. Vi har schaktat bort ca 32 000 m3 och sprängt ca 6000 m3 berg. Flera gjutetapper av bottenplattan är avklarade och vi jobbar parallellt med platsgjutna väggar. Etapp 1 beräknas vara färdigställd under mitten 2025.