BRF Viva

Vi är både stolta och hedrade av att ha fått vara en del av Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt, bostadsrättskvarteret Viva på Guldheden i Göteborg.

Alla husen i kvarteret är så kallade plusenergihus, som producerar mer energi än de förbrukar. Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt enligt Rikbgyggens koncept Positive Footprint Housing. Detta sker med hjälp av solcellsanläggning, egenproducerad el och kyla, bergvärmeanläggning, höga krav på klimatskal, med mera. Ingen sten har lämnats orörd i fråga om att minska miljöpåverkan.

Vår roll i projektet har varit att ansvara för projekteringsledningen i första skedet och att utföra och producera som entreprenör i andra skedet. En försvårande faktor i sammanhanget var att fastigheterna byggdes i stark lutning i en bergssluttning och att husen står på pelare för att på så sätt minska projektets miljöpåverkan.

Förutom detta är det värt att nämna att Viva är kommunens pilotprojekt för boende utan egen bil, där det istället finns olika typer av bil- moped- och cykelpooler. Brf Viva är miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld.

Här kan du läsa mer om Positive Footprint Housing.

Byggherre Riksbyggen
Arkitekt Malmström & Edström
Adress Dr Allards gata, Göteborg
Storlek 13 000 BTA /
132 lägenheter
30 – 109 m²
Projekttyp Nybyggnad bostäder
Status Färdigställt