Nyhet/Ramavtal

RAMAVTAL HIGAB & Göteborgs-lokaler

Vi har tecknat ett ramavtal med HIGAB och Göteborgslokaler avseende Planerat underhåll och Lokalanpassningsprojekt.

De arbeten som omfattas inom ramavtalet är byggnads- och installationsarbeten samt i reparations-, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av våra beställare. De projekt som avropas/beställs från avtalet har en beräknad entreprenadkostnad över 4,5 mnkr.

Avtalet har påbörjats och gäller som längst till 2028.

Vi ser fram emot vårt kommande samarbete med både HIGAB och Göteborgslokaler inom detta ramavtal.