Nyhet

Rejäl renovering på Wieselgrensplatsen

Vi kommer att utföra ett stambyte i fastigheten på Wieselgrensplatsen 1, 5 och 9, som består av hyresrätter och butiker. På entréplan finns butiker mot torget och en våning upp finns kontor, resten av huset består av hyresrätter. De 72 berörda lägenheterna kommer få nya kök och badrum, och 50 av dessa kommer totalrenoveras. Fastigheten får även nya hissar och nya ventilationsaggregat. Byggtiden beräknas till 10 månader.