Nyhet

Stambyte med badrums- och köksrenovering i Kortedala

De båda trevåningshusen på Vårmånadsgatan i Kortedala uppfördes 1955. De 80 berörda lägenheterna hade radonhalter över det godkända värdet, slitna kök och badrum plus en del fukt i bjälklagen, bland annat beroende på läckande stammar.

Vi var totalentreprenörer för projektet som omfattade stambyten samt köks- och badrumsrenoveringar. Radonhalten sänkte vi genom att installera så kallade FTX-aggregat med kryddhylleaggregat i samtliga lägenheter.

Arbetet inleddes hösten 2020 och var färdigt i december 2021.

Beställare var Familjebostäder.