Nyhet

Centrumtorget, Munkedal

För Munkbo AB – det kommunala bostadsbolaget i Munkedals kommun – utför vi en ombyggnad av gemensamhetslokaler till två lägenheter på Centrumtorget. Arbetet utförs på totalentreprenad och omfattar rivning av installationer och icke bärande delar, en helt ny rumsbildning och nya installationer för att skapa nya lägenheter med hög standard.