Nyhet

Stambyte och omfattande renovering åt Poseidon AB

På uppdrag av Poseidon AB har vi genomfört en stamrenovering på Östanvinds-, Västanvinds- och Sockenvägen i Göteborg.

Projektet påbörjades med produktionsarbeten under hösten 2023 och omfattade stambyte, renovering av badrum och kök samt även ett antal totalrenoveringar på ett urval av lägenheter. Projektet bedrevs som en totalentreprenad och genomfördes med kvarboende hyresgäster.

Utöver uppfräschning av lägenheter monterades också FTX-aggregat i vindarna för respektive huskropp. Vi genomförde även fasadåtgärder, fönsterbyte och takomläggningar. Totalt berörde detta projekt sex huskroppar med 100 lägenheter. Projektet var uppdelat i tre etapper med avbrott för sommar- och julledighet och för att hålla oss inom fastställd tidsplan renoverades två huskroppar åt gången parallellt.

Den 25 mars 2024 godkändes slutbesiktningen av stamrenoveringsentreprenaden. Vi är tacksamma för uppvisad hänsyn och förståelse från kvarboende hyresgäster under pågående arbete. Vi vill också passa på att tacka Poseidon för gott samarbete, med hopp om att alla hyresgäster ska trivas i de upprustade lägenheterna.