Nyhet

Hållbar förskola i Tjuvkil

För Hemsö Fastighets och Kungälvs kommuns räkning uppför vi en förskola i Tjuvkil. Den byggs med höga krav på hållbarhet, den ska bland annat Svanenmärkas. Den kommer vara på 1 513 m² och rymma tre hemvister. Varje hemvist kommer bestå av två avdelningar som vardera ska rymma 18 barn, vilket ger totalt 108 barn för hela förskolan.

Bygget inleddes i juni 2021, planeras ta 16 månader och vår roll är som totalentreprenör.