Nyhet

Ombyggnad av skolbyggnad från 1895

På Amiralitetsgatan 21 i Majorna ligger skolbyggnaden som bedömts som så kulturhistoriskt värdefull att den tagits med i stadens bevarandeprogram. Den uppfördes i slutet av 1800-talet som ”Majornas 5-klassiga elementarläroverk för gossar”, och idag bedrivs där vuxenutbildning och särskola.

Byggnaden, som ritades av arkitekt Carl Gustaf Fahlström, var ursprungligen utformad i nygotisk stil, men 1938 genomfördes en genomgripande ombyggnad som medförde att den fick en mer funktionalistisk karaktär.

I augusti 2021 inleds återigen en ombyggnad av de 8 155 m² som skolbyggnaden med tillhörande gymnastikhus utgör. Vår roll är som totalentreprenör och byggherre är Göteborg Stads Lokalförvaltningen.