Nyhet

Förlossnings- och neonatalhus

Om drygt ett år fortsätter byggandet av ny förlossning och neonatal på Östra sjukhuset.

På uppdrag av Västra Götalandsregionens Fastighetsförvaltning har K21 fått uppdraget att genomföra nybyggnad för Förlossning och Neonatal etapp 2. Byggnaden är ett nytt höghus i nio våningar ovan mark och med två källarvåningar. Höghuset omfattar totalt ca 34 000 m2 BTA. Byggnaden är belägen på Östra sjukhuset i Göteborg.

Läs mer om VGR:s utlåtande här: K21 fortsätter byggandet av ny förlossning