Nyhet

Östra Sjukhuset

Vi är glada att meddela att K21 har blivit tilldelade ett nytt spännande projekt av Västfastigheter på Östra Sjukhuset. Projektet innebär en omvandling av den tidigare ATS-kulverten till en modern mediakulvert. Vårt arbete innefattar installationsarbeten och byggarbeten i och kring den befintliga kulverten.

Vi ser fram emot att bidra till förbättringen av Östra Sjukhusets infrastruktur och säkerställa att installationerna uppfyller de höga krav som ställs inom sjukvården. Följ oss för fler uppdateringar om våra projekt och framsteg.