Nyhet

Kontor, verkstad och lager precis vid Göta älv

På Exportgatan har vi påbörjat bygget av en fastighet på 3260 m² för Bygg Göta Fastigheters räkning. Det är en byggnad som kommer att rymma kontors-, verkstads- och lagerverksamhet.

Hela plattan på fastigheten skall pålas och fasaderna kommer att bestå av tegel och glas.

Bygget planeras ta 11 månader och Krook & Tjäder har varit arkitekt.