Nyhet

Pannhuset & Grannhuset – kontorshus med industrikänsla och återbruk

I juni 2018 påbörjades byggandet av 2660 m² kontorsyta i Krokslätts Fabriker i Mölndal. Det var dels ett tidigare pannhus som var i mycket dåligt skick som revs och byggdes upp igen med samma tegel, dels den nya byggnaden Grannhuset. Även på Grannhuset bestod fasadmaterialet av det återbrukade teglet (samt av cortenplåt).

Pannhuset hade kulturhistoriska värden och för att det nya huset skulle bli så likt originalbyggnaden som möjligt samarbetade arkitekterna med bebyggelseantikvarier.

Byggherre var Husvärden, arkitekt PE Teknik & Arkitektur och vår roll var som totalentreprenör. Byggtiden var 24 månader.