Nyhet

Krokslätts Fabriker

K21 utför på uppdrag av Husvärden rivning av kvarteret Kängurun 2 i Krokslätts Fabriker Mölndal för att möjliggöra etablering av nytt kontorsprojekt i området. Beräknas vara klart sommaren 2024.