Nyhet

Obie Spa, Hotell Draken

Obie Spa ligger intill Hotell Draken och är öppet för både hotellgäster och andra. Anläggningen är placerad i befintliga lokaler (Folkets Hus) och nås från hotellet via en gångbro.

Att bygga spaanläggningen i befintliga lokaler innebar stora utmaningar då den befintliga fastigheten satt sig och stora nivåskillnader behövde hanteras med avseende på allt vatten. Hänsyn till hyresgäster beträffande ljud och värme som spaanläggningen alstrar har behövt hanteras samt skydd av befintliga konstruktioner med avseende på all fukt. Vi utförde även förstärkningar av stomme på grund av ökade laster (3 pooler på befintligt bjälklag). Teknikrum förlades på två av våningarna under anläggningen.