Nyhet

Kulturhuset i Vänersborg

Vi har fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att renovera Kulturhuset i Vänersborg. Byggnaden är av riksintresse för kulturmiljövården och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Entreprenaden omfattar bland annat renovering av putsade fasader, fönster och bandtäckta tak. Syftet med renoveringen är att återge byggnaden dess forna glans.

Invändigt kommer teatern att byggas om med ny hiss, scengolv, ljudanläggning och belysning för ökad tillgänglighet samt förbättrad upplevelse för besökarna.