Ramavtal

RAMAVTAL MED AKADEMISKA HUS

Vi har tecknat ett ramavtal med Akademiska Hus. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.