Nyhet

Lysekils sjukhus

På uppdrag av Hemsö Fastigheter AB genomför vi nu en lokalanpassning av ungdomsmottagningen Mini-Maria på Lysekils sjukhus. Projektets omfattning är 225 kvm som bland annat innefattar nya samtalsrum, provtagningsrum och ny personalyta. Projekteringen är påbörjad och projektet förväntas vara färdigställt i februari 2024.