Nyhet

RAMAVTAL Västfastigheter Uddevalla

Vi har tecknat ett ramavtal med Västfastigheter Uddevalla. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.