Nyhet

Medicinska rum med höga krav på renlighet

På Grimboåsen, vid Sankt Jörgen på Hisingen ligger företaget APL. De producerar och tillverkar medicin. För deras räkning gör vi nu en ombyggnation av ett befintligt lager till ett så kallat renrum, där tillverkningen av medicin ska äga rum. Därför är kraven på att skapa en steril miljö ovillkorliga. Bruttoarean ligger på 1 080 m² och byggtiden beräknas till 10 månader.