Nyhet

Mötessal med många trädetaljer i Vänersborgs kommunhus

I februari 2022 inleds arbetet med att bygga ut Vänersborgs kommunhus med en mötessal som kommer gå under namnet Myrten. Salen kommer bli på 630 m² och rymma olika typer av möten och tillställningar för upp till 300 personer. Inredningen kommer inte vara fast; den kommer att kunna anpassas efter olika användningsområden. Förutom tillbyggnaden kommer vi att bygga om den befintliga byggnaden på de ytor där mötessalen och kommunhuset möts, den totala om- och nybyggnadsytan blir på 1550 m².

Stommen på mötessalen kommer att bestå av synliga pelare och balkar i limträ och det synliga bjälklaget byggs av korslimmat trä. De invändiga ytskikten blir nästan uteslutande i trä och det kommer att finnas gott om specialsnickerier, som podium, välvda träpaneler och ribbverk. Utvändigt kommer byggnaden att kläs med rostfri plåt och mellan mötessalen och den befintliga byggnaden byggs en glasad passage. Taket kommer att beläggas med sedum. Vår roll kommer vara som totalentreprenör för tillbygget.