Nyhet

Nytt landmärke i Mölndal

Intill det nuvarande fjärrvärmeverket i Riskulla kommer vi på uppdrag av Mölndal Energi att bygga en fjärrkylaanläggning. Satsningen görs för att kunna möta den ökande efterfrågan som följer av att kommunen växer.

Den nya anläggningen kommer att bestå av en huvudbyggnad med glas- och plåtfasad som knyter an till det befintliga fjärrvärmeverket samt en intilliggande ackumulatortank.

Anläggningen planeras att tas i drift sommaren 2024 och vår roll kommer att vara som totalentreprenör.