Nyhet

Stambyte i Rambergsstaden

Under hösten 2022 kommer vi att påbörja ett stambyte i Rambergsstaden, Göteborg. Fastigheterna som berörs är så kallade barnrikehus från 1940-tal och kännetecknas av murade stommar, putsade fasader, takstolar av trä och tegelklädda tak.

I samband med stambytet kommer badrums- och köksrenoveringar att utföras. Dessutom skall befintligt självdragssystem ersättas med styrd ventilation (FTX), vilket innebär nya fläktrum på vindar.

Totalt omfattas drygt 100 lägenheter och arbetet kommer att utföras som totalentreprenad i uppdrag av Poseidon.