Nyhet

Östra Sjukhuset: Förlossnings- och Neonatalhus

K21 skall utföra den första etappen av Västra Götalandsregionens nya förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset. Projektet består i huvudsak av markarbeten, nya anslutningskulvertar och källare i två plan. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum. Projektet beräknas vara färdigställt våren 2025.