Ramavtal

Ramavtal med Familjebostäder

Vi har tecknat ett ramavtal med Familjebostäder. Avtalet gäller servicearbeten och omfattar drygt 18 000 lägenheter i Göteborg.