Nyhet

Östra Sjukhuset

På Östra sjukhuset bygger vi första etappen av en ny vårdbyggnad för Förlossning och Neonatal. Med 6 månader in i byggtiden pågår just nu arbeten med spont samt bortforsling av massor. I arbetsområdets södra del utför vi sprängningsarbeten ned till 10m för den framtida kulvert som ska sammankoppla den nya byggnaden med Drottnings Silvias Barnsjukhus.

Entreprenaden beräknas vara färdigställd 2025.