Ramavtal

RAMAVTAL MED HEMSÖ

Vi har tecknat ett ramavtal med Hemsö. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.