Barnkliniken Östra Sjukhuset

På uppdrag av Västfastigheter har K21 byggt om och genomfört en teknisk upprustning av barnkliniken på Östra Sjukhuset. Målsättningen var att säkerställa en robust och pålitlig mediaförsörjning till verksamheten.

Som utförandeentreprenör i projektet genomförde vi en upprustning och nyinstallation av barnklinikens el- och telesystemet, VVS, sprinklers och gas. Vi genomförde även förstärkningsåtgärder i fasad samt satte nya ytskikt och byggde nya operationsrum och vårdlokaler.

Byggherre Västfastigheter AB
Adress Behandlingsvägen 7, Göteborg
Projekttyp Ombyggnad och teknisk upprustning barnklinik
Status Färdigställt