Syltlöken

Kvarteret Syltlöken i Tolltorpsdalen i Mölndal består av 66 nybyggda hyreslägenheter som är avsedda som företagsbostäder. Vår roll i projektet var som totalentreprenör.

På uppdrag av Sylt Fastigheter byggde vi kvarteret Syltlöken. Till lägenheterna hör en kiosk i ett hörn av byggnaden samt ett cykelgarage som även fungerar som ett bullerplank. Vägen som går förbi huset är relativt hårt trafikerad, bland annat av ambulanser, så ljudkraven var tuffa.

Byggherre Sylt Fastigheter AB
Arkitekt Semrén
Adress Bagerigatan 3, Göteborg
Storlek 66 lägenheter
Projekttyp Nybyggnation energisnåla flerbostadshus
Status Färdigställt