Myrten

K21 ansvarade för totalentreprenaden när Vänersborgs kommunhus skulle byggas ut med en mötessal. Förutom tillbyggnaden byggde vi även om den befintliga fastigheten på de ytor där mötessalen och kommunhuset möts.

Vänersborgs kommuns nya mötessal, Myrten. är 630 m² och rymmer olika typer av möten och tillställningar för upp till 300 personer. Inredningen är inte fast utan den kan anpassas efter olika användningsområden. Stommen på mötessalen består av synliga pelare och balkar i limträ och det synliga bjälklaget av korslimmat trä. De invändiga ytskikten är nästan uteslutande i trä med gott om specialsnickerier, som podium, välvda träpaneler och ribbverk. Fasaden kläddes med rostfri plåt och mellan mötessalen och den befintliga byggnaden byggdes en glasad passage. Den totala om- och nybyggnadsytan för projektet blev 1550 m².

Byggherre Vänersborgs kommun
Adress Sundsgatan 29, Vänersborg
Projekttyp Tillbyggnad ombyggnad mötessal kommunhus
Status Färdigställt