Vänersborgs Kulturhus

Kulturhuset i Vänersborg är av riksintresse för kulturmiljövården och har ett högt kulturhistoriskt värde. När byggnaden skulle renoveras för att återfå sin forna glans fick K21 uppdraget.

Entreprenaden omfattade bland annat renovering av putsade fasader, fönster och bandtäckta tak. Invändigt behövde teatern byggas om med ny hiss, scengolv, ljudanläggning och belysning för ökad tillgänglighet samt för att ge en förbättrad upplevelse för besökarna.

Byggherre Vänersborgs kommun
Adress Kungsgatan 15, Vänersborg
Projekttyp Renovering av kulturhus
Status Färdigställt