Pannhus & Grannhus

Krokslätts Fabriker i Mölndal är en blandad stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser och service. Mitt i området fick vi uppdraget att förvandla ett tidigare pannhus, samt ett nytt grannhus, till moderna kontor. De två byggnaderna präglas av industrikänsla och återbruk i stor skala.

Det tidigare pannhuset som stod på platsen hade kulturhistoriskt värde, men var i mycket dåligt skick och fick rivas, för att sedan byggas upp igen med samma tegel. För att det nya huset skulle bli så likt originalbyggnaden som möjligt samarbetade arkitekterna med bebyggelseantikvarier. Även den nya byggnaden Grannhuset byggdes av återbrukat tegel (och cortenplåt). De båda byggnaderna kopplades samman med en glasad gång.

Byggherre Husvärden
Arkitekt PE Teknik & Arkitektur
Adress Krokslätts Fabriker, Mölndal
Storlek 1000 BTA
Projekttyp Kontorshus med industrikänsla och återbruk
Status Färdigställt