Wieselgrens­platsen

Wieselgrensplatsen är ett torg som ligger på centrala Hisingen i Göteborg. Här fick K21 uppdraget att genomföra en rejäl renovering i en fastighet som består av både butiker och hyresrätter.

Entréplan på Wieselgrensplatsen 1, 5 och 9, består av butiker mot torget och en våning upp finns kontor. Resten av fastigheten rymmer 72 hyresrätter. Samtliga lägenheter renoverades med nya kök och badrum medan 50 av hyresrätterna totalrenoverades. Fastigheten fick även nya hissar och nya ventilationsaggregat.

Byggherre Källfelt
Adress Wieselgrensplatsen 1, 5 och 9, Göteborg
Storlek 72 lägenheter
Projekttyp Stambyte renovering bostadshus
Status Färdigställt