Renova

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. K21 fick förtroendet att modernisera anläggningen för att möjliggöra minskade utsläpp av kväveoxider och lustgas.

Entreprenaden omfattade byggnation av rörstöd och plattformar för att kunna installera ny utrustning för rökgasrening. Utöver detta anpassade vi Renovas lokaler i anslutning till rökgasreningen.

Byggherre Renova
Adress von Utfallsgatan 29, Göteborg
Projekttyp Rökgasrening avfallskraftvärmeverk
Status Färdigställt