Riskulla

När Mölndal Energi skulle bygga en ny anläggning för fjärrkyla på Riskulla fick K21 uppdraget att genomföra projektet, vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över eftersom anläggningen blir ett nytt landmärke i Mölndal.

Riskulla fjärrkylaanläggning ligger intill det gamla Riskullaverket och har en matchande glas- och plåtfasad. Men i stället för ett varmt ljus ger fastigheten ett blått kallt ljus. Intill byggdes även en hög ackumulatortank i vågad perforerad plåt med inspiration från vågor på vatten.

Byggherre Mölndal Energi AB
Arkitekt White arkitekter
Adress Aminogatan 21, Mölndal
Storlek 750 BTA
Projekttyp Nybyggnation fjärrkylaanläggning
Status Färdigställt