Ramavtal

Ramavtal med Kungälvs kommun

Vi har tecknat ett ramavtal med Kungälvs kommun. Avtalet omfattar löpande underhållsåtgärder, om- och tillbyggnader samt lokalanpassningar.