Nyhet

Kvarter Hercules

Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshuskvarter i Amhult innehållande sammanlagt 89 lägenheter avsedda att upplåtas med hyresrätt. De är fördelade på två huskroppar med sammanlagt fem trapphus. Kvarteret ska underbyggas med källare för parkering, cykelparkering, teknikutrymmen, permobil- och barnvagnsrum samt källarförråd. Projektet omfattar även markplanering för gårdsytor, kringmurade uteplatser, utvändiga trappor och ramper.