Nyhet

RAMAVTAL Västfastigheter Göteborg

Vi har tecknat ett ramavtal med Västfastigheter Göteborg. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.