Nyhet

Renovering av barnkliniken på Östra Sjukhuset

På uppdrag av Västfastigheter kommer vi att bygga om och göra en teknisk upprustning av barnkliniken på Östra Sjukhuset. Målet är att säkerställa en robust och pålitlig mediaförsörjning till verksamheten.

Vi kommer rusta upp och göra nyinstallationer av el- och telesystemet, VVS, sprinklers och gas. Vidare kommer vi att göra förstärkningsåtgärder i fasad. Dessutom kommer vi bygga nya operationsrum och vårdlokaler samt sätta nya ytskikt.

Byggstart beräknas till mitten av april 2022 och vår roll är som utförandeentreprenör.