Sandryds

Vi kom in i ett tidigt skede i nybyggnaden av fastigheten som är placerad vid E6:an i Varlaområdet.

Med andra ord har vi varit delaktiga i hela utvecklingen, från myndighetsprocessen och projekteringen till färdigställandet av detta högkvalitativa kontorshus som rymmer hyresgästen Sandryds med tillhörande verksamheter.

Byggherre Maxemal Fastighets AB
Arkitekt Lindfors Arkitektkontor
Adress Energigatan, Kungsbacka
Storlek 2 000 BTA
Projekttyp Nybyggnad kontor
Status Färdigställt